Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, nemen wij dat serieus. Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen, om de aard van uw klacht kenbaar te maken. Ons doel is dat wij samen met u tot een oplossing komen in een persoonlijk gesprek. Levert dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat op, kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Het is belangrijk om in ieder geval te vermelden:

- wat is uw klacht?

- welke oplossing wenst voor uw klacht?

- op welke wijze kunnen wij u informeren over de uitkomst?

Uw brief kunt u sturen aan <info@erikmeerman.nl>. Binnen zes weken ontvangt u van ons een antwoord.

Als wij uw klacht niet naar uw tevredenheid af kunnen handelen, kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachtenregeling, een door het ministerie van  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie waar wij bij zijn aangesloten; zie <www.klachtenregeling.nl>. Het e-mailadres van de Stichting is <info@klachtenregeling.nl>. Binnen zes weken ontvangt u een antwoord van de Stichting Klachtenregeling.

Voor een schematische weergave: zie het stroomschema klachtenregeling.