Erik Meerman is als orthopedagoog generalist gespecialiseerd binnen de verstandelijk gehandicaptensector, voornamelijk is hij betrokken bij mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende (gedrags)problematiek. Erik is een betrokken deskundige die beschikbaar is voor advies, training en consultatie al of niet vanuit een behandelvraag.

 

Erik Meerman, MSc
orthopedagoog generalist
e: info@erikmeerman.nl
m: +31(0)614278909